Navigace

Obsah

ŠKOLA V DAMÍROVĚ, POZDĚJI VE ZBÝŠOVĚ

Typ: ostatní
čp. 23 ve ZbýšověV následujícím článku se vydáme po stopách školy. Ta stejně jako spousta jiných institucí v obci vystřídala za dobu své existence několik objektů, než se pro ni postavila současná budova. Zbýšovská škola je jedinou školou na Zbýšovsku, které se povedlo přežít do dnešních let.

Mimo Zbýšova měly svoji vlastní školu sousední Opatovice a škola byla i ve Březí.

Zbýšovský zpravodaj 3/1985 uvádí, že v zápisech Josefínského katastru z roku 1785 je
u dvou domů čp. 12 a 17 v Šebestěnicích připsaná povinnost odvodu odměny zbýšovskému učiteli, Tereziánský katastr tuto informaci potvrzuje a uvádí ve Zbýšově jednoho učitele. Dá se tedy předpokládat, že již v této době se na Zbýšovsku učilo.

První písemnou zmínku o škole nalezneme ovšem až v roce 1795. Nemůžeme si ovšem s tímto datem spojovat  představu školy jako samostatné budovy. Tehdy se učilo na statku v Damírově, který byl zároveň i farou. V roce 1800 statek v Damírově zanikl. Dekretem z 29. dubna 1800 byla fara přeložena do Krchleb a škola se přestěhovala do Zbýšova.

Prokazatelně první školní  budovou se ve Zbýšově stalo číslo popisné 16. Po zboření tohoto domu se škola stěhuje do čísla popisného 6. (na rohu návsi mezi hospodami), poté se z kapacitních důvodu výuka přesunula i do protější hospody (čp. 7).

Brzy ani tato varianta nestačila, tak se škola  přestěhovala roku 1836 znovu, tentokrát do severní části čp. 1 nám již známé budovy poplužního dvora, kde vznikla dvoutřídní škola a byt učitele. Pro stále narůstající potřeby školy v letech 1846 - 1865 byla postavena nová budova, kterou známe jako současnou školu. Stavba nové dvoutřídní školy přišla na 9 675 tehdejších zlatých. Prvním školním rokem v nové budově byl školní rok 1866/1867. V roce 1878 byla škola rozšířena na trojtřídní. V roce 1904 ani trojtřídní škola nestačila, a tak bylo nutno školu rozšířit, přidala se čtvrtá třída, která byla umístěná v čp. 27. 

Od roku 1949 byla ve Zbýšově zavedena základní devítiletá škola. Protože by se všechny děti nevešly do jedné budovy, učilo se jak ve škole ve Zbýšově, tak v opatovické školní budově a částečně i ve zbýšovské myslivně. Po několika desetiletích v roce 1979 škola ztratila statut devítileté školy, a to pro nedostatek dětí. Od roku 1980 se veškerá výuka přesunula jen do budovy školy ve Zbýšově.

čp. 6 a 7 ve Zbýšově

čp. 6 a 7 ve Zbýšově

čp. 1 ve Zbýšově

čp. 1 ve Zbýšově

čp. 27 ve Zbýšově

čp. 27 ve Zbýšově

Budova školy v Opatovicích

Budova školy v Opatovicích

čp. 23 ve Zbýšově

čp. 23 ve Zbýšově

Článek uveřejněn ve Zbýšovském zpravodaji č. 4/2020.

Autor: Roman Mičián.


Vytvořeno: 18. 2. 2021
Poslední aktualizace: 18. 2. 2021 10:07
Autor: Ing. Jiřina Vosečková