Navigace

Obsah

Opatovice

Opatovice leží v nadmořské výšce 380m, ve vzdálenosti asi 1 km západně od Zbýšova a přibližně 13 km od Čáslavi. V současné době zde žije 58 obyvatel z toho 10 dětí. Trvale je obydleno 21 domů. 25 chalup a 15 chat slouží k rekreaci.

Poprvé se Opatovice zmiňují v souvislosti s klášterem sv. Prokopa, který kolem roku 1150 získal zbýšovské statky, do nichž patřily i Opatovice. Podle dostupných záznamů měly Opatovice nejvíce obyvatel v roce 1843, kdy ve 32 obydlích žilo 235 lidí.

Od r. 1784 stojí v Opatovicích kostel. Původně se jednalo o kostel Církve augsburského vyznání, po roce 1918 Církve českobratrské evangelické. Nejdříve byl postaven dřevěný kostelík krytý šindelem, v roce 1790 kamenný. Když se měly koupit varhany, byl kostel rozebrán a postaven větší. Ten ještě neměl věž. V roce 1886 byl i tento zbourán a postaven nový kostel, jehož stavbu inicioval farář Josef Jakub Kučera. Jeho podobu už všichni známe. I tento kostel procházel změnami. Původní fara je z roku 1785 a dnešní budova pochází z roku 1876. Postupně se přestavovala a upravovala podobně jako kostel. Původní budova tzv. staré fary dnes slouží jako modlitebna. V loňském a letošním roce kostel prošel velkou rekonstrukcí. Nyní má novou střechu, měděné oplechování a novou vnější omítku. Na opravě kostela pracovaly nejen najaté firmy, ale také obětaví farníci, kteří provedli přípravné práce. Za zmínku jistě stojí, že takto rozsáhlá oprava probíhá za působení současného faráře nesoucího stejné příjmení, jako farář, za něhož se tento kostel v roce 1886 postavil.

Při silnici, po obou stranách cesty vedoucí k faře stojí prosté kamenné pomníky. Ten po levé straně je věnován památce M. Jana Husa a zhotoven v roce 1915 k  500. výročí jeho upálení (Kostnice, 6. 7. 1415). Proti němu stojí pomníček věnovaný Jeronýmu Pražskému, upálenému o rok později. Za pomníkem MJH je vodní nádrž, která je využívána především na zalévání.

Naproti kostelu stojí budova evangelické školy. Přestože cesta k jejímu vybudování a udržení byla velmi trnitá, je to nyní objekt opuštěný a chátrající. Učilo se v ní od r. 1878. Předchůdcem této školy byla škola dřevěná a ještě dříve se učilo v domcích opatovických evangelíků. Opatovická škola má i svého slavného rodáka. Je jím syn učitele Josefa Skalského Gustav Adolf, pozdější vědec a první děkan Husovy fakulty v Praze. Z novější historie bychom mohli vzpomenout jméno Josefa Cholta, který byl zastřelen v revolučních květnových dnech r. 1945.

Vesnicí protéká říčka Klejnárka (Jánský potok). Na návsi je malý rybníček, který je v době sucha zásobován vodou z uměle zhotoveného kanálu vedoucího ze říčky Klejnárky. U rybníka je prostor s herními prvky věnovaný dětem a nově postavený dřevěný domek, který slouží jako zázemí při výlovu rybníka a také k setkávání opatovických občanů. Dalším místem pro herně sportovní vyžití je hřiště při silnici ve směru do Zbýšova.

V roce 2002 obyvatelé Opatovic získaly možnost využívat zemní plyn a v roce 2015 zde byl zřízen vodovod.

V roce 2018 se místní občané poprvé sešli u zdobení a následného rozsvícení vánočního stromu. Další novinkou byl vánoční turnaj ve stolním tenise uspořádaný v modlitebně Sboru českobratrské církve evangelické. Členové tohoto sboru už po několik let pořádají vánoční a velikonoční dílny a burzy. Letos Opatováci obohatili společenský život obce o pálení čarodějnic, vítání léta a rozloučení s létem.

 

 

Více fotografií naleznete ve Fotogalerii zde.