Navigace

Obsah

Děti ze Zbýšova, ale i z okolních obcí, mohou navštěvovat mateřskou školu a základní školu.

Základní škola Zbýšov

ZŠ Zbýšov v Čechách

Základní škola má I. stupeň základní docházky (1. - 5. ročník). V současné době (r. 2021) navštěvuje školu 27 žáků. Žáci jsou ve školním roce 2020/2021 rozděleni na dvě třídy. V prvním patře navštěvují třídu vedenou paní učitelkou Mgr. et Mgr. Samohelovou žáci 1. až 3. ročníku. V přízemí má třídu pan ředitel Mgr. Oliva, kterou navštěvují žáci 4. a 5. ročníku. Na škole působí 2 učitelé a jedna vychovatelka.

Součástí školy je i tělocvična za školním dvorem a jídelna v areálu Mateřské školy Zbýšov. Děti mohou navštěvovat školní družinu.

Škola má vybavenou počítačovou třídu se 14 počítači s připojením k internetu, které jsou často využívány k výuce. V obou třídách jsou nové židle a stolky.

 

Kontaktní informace:

 Název:  Základní škola ve Zbýšově
 Adresa školy:  Zbýšov 23, 286 01 Zbýšov

 Ředitel školy:

 Mgr. Miloslav Oliva
 E-mail:   miloslav.oliva@zszbysov.cz
 Webové stránky školy:  http://www.zszbysov.cz/

 Mateřská škola:

 Základní škola:

 Školní jídelna:

 734 445 739  

 734 445 799

 734 445 829

 

 Provozní hodiny:

 Zařízení  Provozní hodiny

 Základní vzdělání 1. - 5. ročník

 7:15 - 14:45
 Školní družina

11:00 - 16:00

 Mateřská škola  6:00 - 17:30
 Školní jídelna  7:00 - 15:30
Základní škola zaměstnanci:
 • ředitel: Mgr. Miloslav Oliva
 • učitelka: Mgr. et Mgr. Ivana Samohelová
 • vychovatelka: Vladislava Šupíková
 • provozní zaměstnanec: Pavlína Kopecká
 • školník - údržbář: Pavel Kopecký

Mateřská škola Zbýšov

MŠ Zbýšov
Dne 3. 5. 2021 došlo ke spuštění provozu nové Mateřské školy Zbýšov.
Školka je dvoutřídní - třída Soviček (starší děti) a třída Berušek (mladší děti). Každá třída má svou šatnu, umývárnu se záchody a sprchou. Dále má školka pro každou třídu hernu a ložnici. Mezi oběmi hernami je přípravna jídla. Celá školka je bezbariérová a jedna koupelna má bezbariérovou toaletu a sprchový kout.
 

Kapacita nové školky je 40 dětí. Provoz školky je od 6:00 do 17:30 hodin.

Mateřská škola zaměstnanci:
 • vedoucí učitelka: Věra  Radilová
 • učitelky: Iva Křivánková, Lenka Mašínová, Lenka Martínková, Klára Cihlářová
 • uklízečka: Věra Vrkotová
 • školník - údržbář: Pavel Kopecký

Školní jídelna Zbýšov

Školní jídelna

Školní jídelna je v jedné budově s Mateřskou školou. Školní jídelna disponuje plně vybavenou kuchyní a jídelnou pro základní a mateřskou školu Zbýšov. Vedle toho také školní jídelna nabízí možnost veřejného stravování.  Více informací k tomu je na webových stránkách obce zde nebo na tel. čísle :  731 499 966, pí Výborná.

Školní jídelna zaměstnanci:
 • vedoucí školní jídelny: Jana Výborná
 • kuchařka pro školu: Jana Čížková
 • kuchařka pro veřejnost: Veronika Solařová
 • pomocná kuchařka: Ivana Profousová
 • provozní zaměstnanec: Pavel Kopecký