Navigace

Obsah

Zbýšovský výletník

Ve spodní části této rubriky se budeme společně zabývat zajímavými turistickými cíli a perličkami z dlouhé historie naší obce. Věnovat se budeme především památkám, které všichni více či méně dobře známe a mají mnohdy zajímavou a neočekávanou historii. Připomeneme si osudy a životní příběhy rodáků a významných občanů spojených s našimi obcemi.  

 

Tato část webových stránek je aktivní. Je propojena s obecním čtvrtletníkem Zbýšovským zpravodajem, kde tato rubrika pravidelně vychází. Příspěvky ze zpravodaje se poté umístí na tuto stránku.

Zprávy

Kostel Narození Sv. Jana Křitetele ve Zbýšově

KOSTEL VE ZBÝŠOVĚ

První zmínka o zbýšovském kostele pochází z roku 1331; jednalo se pravděpodobně o drobnou románskou stavbu, která sloužila jako farní kostel. Již tehdy byla zasvěcena narození svatého Jana Křtitele. celý text

ostatní | 18. 2. 2021 | Autor: Ing. Jiřina Vosečková
čp. 23 ve Zbýšově

ŠKOLA V DAMÍROVĚ, POZDĚJI VE ZBÝŠOVĚ

V následujícím článku se vydáme po stopách školy. Ta stejně jako spousta jiných institucí v obci vystřídala za dobu své existence několik objektů, než se pro ni postavila současná budova. Zbýšovská škola je jedinou školou na Zbýšovsku, které se povedlo přežít do dnešních let. celý text

ostatní | 18. 2. 2021 | Autor: Ing. Jiřina Vosečková
čp. 58

VEŘEJNÁ OBECNÍ KNIHOVNA VE ZBÝŠOVĚ

V následujícím článku si připomeneme výročí jedné zajímavé a dosud poměrně opomíjené instituce. Jedná se o knihovnu ve Zbýšově, která funguje již více než 100 let jen s pár přestávkami, za svou dlouhou historii knihovna vystřídala mnoho míst, a tak mi dovolte vám její stěhování po obci představit, p celý text

ostatní | 7. 10. 2020 | Autor: Ing. Jiřina Vosečková

TIPY NA VÝLETY V BLÍZKÉM OKOLÍ

Na následujících řádcích naleznete zajímavá místa, které můžete z naší krásné obce navštívit na kole, autem či pěšky. celý text

ostatní | 12. 7. 2020 | Autor: Ing. Jiřina Vosečková
Lípa Klucké Chvalovice

STROMY SVOBODY

Na Zbýšovsku se nachází 3 stromy svobody, dva z toho v naší střediskové obci, ve Zbýšově, a jeden strom je v Kluckých Chválovicích. Uvádíme zde přehled s fotografiemi. Je znám pouze příběh k jednomu stromu. K ostatním stromům není znám žádný příběh. celý text

ostatní | 2. 7. 2020 | Autor: Ing. Jiřina Vosečková
Chlum

ZVONICE A ZVONIČKY NA ZBÝŠOVSKU

Zvonice a zvoničky jsou pro lidská sídla typickou památkou. Pro většinu vesnic díky svému nezastupitelnému významu jednou z mála památek, se kterou se setkáme. celý text

ostatní | 2. 7. 2020 | Autor: Ing. Jiřina Vosečková

JAZYKOVĚDEC SVĚTOVÉHO VÝZNAMU - František Lorenc

V den Vánoc roku 1872 se narodil do rodiny mlynářského dělníka ve Zbyslavicích (u Vrdů) chlapec, který dostal jméno František Lorenc. On i jeho rodina se často stěhovali. Brzy se stalo, že se ocitli i ve Zbýšově. celý text

ostatní | 25. 6. 2020 | Autor: Ing. Jiřina Vosečková