Navigace

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů Damírov

Historie

Sbor dobrovolných hasičů byl v Damírově založen v roce 1905 a měl 18 zakládajících členů. Nový hasičský sbor měl k dispozici pouze jednoduché základní vybavení. Až v roce 1908 zakoupila obec za přispění župy Čáslavské koňskou ruční stříkačku, kterou sbor vlastní dodnes. Stříkačka je plně funkční a je využívána při různých oslavách, jako ukázka fungující staré dobré hasičské techniky.

V letech 1908 až 1914 se sbor začal rozvíjet a přibyli noví členové. Funkci hasičského starosty vykonával starosta obce, jak bylo v té době nepsaným zvykem. K částečnému útlumu činnosti dochází během 1. světové války, která zasáhla i do řad sboru, když během ní 4 členové na frontě padli.

K plné obnově činnosti došlo hned po skončení války. Počet členů se navýšil na 25 a SDH je mimo své hlavní poslání také výrazným nositelem kultury v Damírově. Pod taktovkou hasičů byly pořádány tancovačky, plesy, stavění a kácení máje a další kulturní akce. Tato bohatá činnost byla vykonávána až do roku 1939, kdy došlo opět k utlumení činnosti pod vlivem začátku 2. světové války a nastupujícího fašismu.


V průběhu 2. světové války se někteří členové sboru zapojili i do příprav odbojové činnosti na Čáslavsku. Po květnu 1945 se činnost sboru začala opět rozvíjet. V letech 1936 až 1960 zastával funkci starosty Antonín Vonšovský.


Právě v roce 1960 sbor získal první motorovou stříkačku z Potěh a funkci starosty převzal Jan Veselý. Tato stříkačka sloužila spolehlivě sboru 10 let. V roce 1970 byla nahrazena novým strojem PPS-8. V tomto roce se stal velitelem Josef Vonšovský a ve funkcích starosty se střídali Karel Novák, Jan Veselý a Václav Kopecký.


Foto: Soutěž v Kozohlodech v roce 1980 (odjezd a akce)


Současnou stříkačku PS-12 získal sbor v roce 1980 ze Zbýšova. V roce 1985 pořádal SDH Damírov oslavu 80. výročí založení sboru a v té době to byla asi největší akce pořádaná sborem od šedesátých let. Zúčastnily se jí všechny okolní sbory, připraven byl celodenní program, soutěžilo se v různých hasičských či jiných disciplínách a nechyběla ani lidová zábava.

V roce 1989 měl sbor až 34 členy. Ovšem v devadesátých letech začal postupný odliv členů, způsobený především stěhováním mladých obyvatel obce do měst či jejich odchodem za prací, protože se v té době nabídka pracovních míst na Zbýšovsku výrazně snížila.


Foto: Slavnost ve Vlkanči v roce 1982


Velké oživení přinesla oslava 100. výročí sboru v roce 2005. Po této oslavě zase začala další činnost sboru opět vzkvétat. Přiměřeně k finančním a technickým možnostem začal sbor pořádat dětské dny a pálení čarodějnic či tematické výlety. Důležitou činností je i ukázka staré stříkačky na oslavách jiných SDH nejen v okrsku Zbýšov. Za zmínku z posledních let určitě stojí například ukázka při hasičských oslavách v Paběnicích, v Hraběšíně, ve Vrdech nebo v Malíně.


Foto: Soutěž ve Vlkanči (2012)

Foto: Soutěž ve Vlkanči (2013)

Foto: Slavnost v Hraběšíně (2003)

Současnost

Na současnou činnost sboru má zásadní vliv zvyšující se průměrný věk členské základny s opakujícím se nedostatkem mladých členů. To v konečném důsledku odstartovalo útlum činnosti a účast jen na okrskových soutěžích nebo na předávkách vody při námětových cvičeních. Pozitivní zprávou je, že v brzké době začnou dorůstat další děti do aktivního věku mladých hasičů a tak věříme, že během několika málo let toto nepříjemné období překonáme a navážeme na předchozí bohatou činnost.

Sbor dobrovolných hasičů Damírov je dnes součástí Okresního sdružení hasičů Kutná Hora, okrsku č. 8. Sbor má 28 členů a výbor tvoří pánové Josef Vonšovský, Jiří Liberský, Jakub Jelínek, Petr Vobořil, Miloslav Sochr a paní Jaroslava Sochrová. (2015)

Zdroj: Zbýšovský zpravodaj č. 3/2015