Menu
Obec Zbýšov
Zbýšov v Čechách

Volby do Evropského parlamentu

Rozhodnutím prezidenta republiky, které bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb., byly dne 26. ledna 2024 vyhlášeny volby do Evropského parlamentu.

 

DNY STANOVENÉ PRO KONÁNÍ VOLEB V ČESKÉ REPUBLICE:

pátek 7. června 2024 od 14:00 do 22:00 hodin 

sobota 8. června 2024 od 8:00 do 14:00 hodin

Volební okrsek: č. 1 - OÚ Zbýšov

                             č. 2 - Obecní domek Klucké Chvalovice

Voličem je:

  • občan ČR, který nejpozději 8. června 2024 dovrší věku 18 let;
  • občan jiného členského státu EU, který alespoň 8. června 2024 dosáhne věku 18 let a je po dobu nejméně od 24. dubna 2024 přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území ČR.

a nemá:

-         omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu

-         omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.

 

ŽÁDOST občana jiného členského státu EU o zápis do seznamu voličů pro volby do EP

·        Volič, který hlasoval na území ČR v minulých volbách do EP, je automaticky zapsán v seznamu voličů pro volby do EP. Doporučujeme si to ověřit na příslušném obecním úřadě.

·        Volič, který na území ČR v minulých volbách do EP nehlasoval, ale hlasoval ve volbách do zastupitelstva obcí, musí do 28. dubna 2024 požádat svůj obecní úřad o přenesení údajů do seznamu voličů pro volby do EP.

·        Volič, který na území ČR dosud nehlasoval v žádných volbách, musí do 28. dubna 2024 požádat svůj obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do EP.

 

PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

 

HLASOVÁNÍ

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

 

ZRŮSOB HLASOVÁNÍ

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere jeden hlasovací lístek  tohoto kandidujícího subjektu, pro který chce volit. Na vybraném hlasovacím lístku může volič nejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu.

 

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou lze nahlásit předem telefonicky Obecnímu úřadu Zbýšov tel. 327 390 326 nebo na e-mail: zbysov@tiscali.cz (v e-mailu uveďte: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní kontakt na voliče).

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Volič, který se v době voleb nebude zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 62/2003 Sb., zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz. Ten může být vydán příslušným obecním úřadem podle místa trvalého bydliště od 5. června 2024 .

Žádost o voličský průkaz lze podat u obecního úřadu, v jehož stálém seznamu voličů je volič zapsán.

        • písemně – žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče. Žádost musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 31. května 2024.

        • osobně lze žádost podat na Obecním úřade Zbýšov do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 5. června 2024 do 16:00 hodin.

  • prostřednictvím zplnomocněného zástupce (na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem), anebo může být voličský průkaz zaslán na voličem uvedenou adresu.

Žádost o voličský průkaz si může volič stáhnout na našich stránkách nebo vyplnit osobně na OÚ Zbýšov, tel.: 327 390 326, e-mail: zbysov@tiscali.cz případně zaslat datovou schránkou wwaa95p.

Voličské průkazy bude Obecní úřad podle zákona vydávat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. od čtvrtka 23. května 2024, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce (na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem), anebo může být voličský průkaz zaslán na voličem uvedenou adresu.

Volič může s voličským průkazem hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz volič odevzdá před hlasováním ve volební místnosti.

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení, kde nemá volič trvalý pobyt ve volebním okrsku daného zařízení, může volič hlasovat pouze na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem, nebo na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů.

 

Přílohy ke stažení:

VZOR-zadost_o_vydani_VP-obecni_urad.doc.doc 

VZOR_Plná_moc_převzetí_voličského_průkazu.docx.docx 

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Kontakt

Adresa
Obecní úřad Zbýšov
Zbýšov 30
285 65 Zbýšov v Čechách 

Spojení
Tel.: 327 390 326

Mob.: 601 533 933
Email:
starosta@zbysovvcechach.cz
info@zbysovvcechach.cz
podatelna@zbysovvcechach.cz

Komunální služby

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 21
22 23
24 25 26 27 28
29 30
1 2 3
4 5

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 4. 2024
slabý déšť 9 °C -1 °C
pátek 19. 4. slabý déšť 8/0 °C
sobota 20. 4. déšť se sněhem 3/-2 °C
neděle 21. 4. déšť se sněhem 7/-2 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.

Pranostika na akt. den

Ženská chuť, panská láska a dubnové počasí vždy nestálé bývá.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat