Menu
Obec Zbýšov
Zbýšov v Čechách

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje 2024

 

 

Rozhodnutím prezidenta republiky, které bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 147/2024 Sb., byly dne 27. května 2024 vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů.

 

DNY STANOVENÉ PRO KONÁNÍ VOLEB V ČESKÉ REPUBLICE:

* pátek 20. září 2024 od 14:00 do 22:00 hodin a

* sobota 21. září 2024 od 8:00 do 14:00 hodin

 

Voličem je:

  • občan ČR, který nejpozději 21. září 2024 dovrší věku 18 let
  • je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje

a nemá zákonem stanovené:

- omezení svobody z důvodu ochrany zdraví lidu

- omezení svéprávnosti k výkonu práva volit

- omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody

- výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí

 

PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI A STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

Po příchodu do volební místnosti prokazuje volič svou totožnost a státní občanství. Občanům ČR, kteří se chtějí voleb zúčastnit, proto doporučujeme, aby si zkontrolovali datum platnosti svého občanského průkazu nebo cestovního pasu, případně aby včas požádali o vydání nového dokladu.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Totožnost není možné prokázat digitálním stejnopisem průkazu tzv. „edoklad(viz Přechodná ustanovení zavedeno zákonem č. 1/2024 Sb. Čl. II, písm. c) zákon č. 1/2004 Sb., zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů).

 

HLASOVÁNÍ

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

 

ZRŮSOB HLASOVÁNÍ

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici vytištěny samostatně. Zde si vybere jeden hlasovací lístek  tohoto kandidujícího subjektu, pro který chce volit. Na vybraném hlasovacím lístku může volič zakroužkováním pořadového čísla u 4 kandidátů udělit přednostní hlas.

Pozor! Pokud volič udělí u kandidujícího subjektu více jak 4 přednostní hlasy, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch kandidujícího subjektu, avšak k přednostním hlasům se již nepřihlíží.

 

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY

Volič, který se ze závažných, zejména zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti a chce se voleb zúčastnit, může požádat, aby ho členové okrskové volební komise navštívili na území příslušného volebního okrsku s přenosnou volební schránkou. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou lze nahlásit předem telefonicky Obecníému úřadu Zbýšov tel. 327 390 326 nebo na e-mail: zbysov@tiscali.cz 

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Volič, který se v době voleb nebude zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 130/2000 Sb., zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz. Ten může být vydán příslušným obecním úřadem podle místa trvalého bydliště od 18. září 2024 .

Žádost o voličský průkaz lze podat u obecního úřadu, v jehož stálém seznamu voličů je volič zapsán.

        • písemně – žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče. Žádost musí být Obecnímu úřadu Zbýšov doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 13. září 2024. Adresa: Zbýšov 30, 285 65 Zbýšov, datová schránka: wwa95p

        • osobně lze žádost podat na Obecním úřadě Zbýšov do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 18. září 2024 do 16:00 hodin.

  • prostřednictvím zplnomocněného zástupce (na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem), anebo může být voličský průkaz zaslán na voličem uvedenou adresu.

Žádost o voličský průkaz si může volič stáhnout na našich stránkách nebo vyplnit osobně na Obecním úřadě Zbýšov.

Voličské průkazy bude obecní úřad doručovat buď osobně, nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce (na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem), anebo může být voličský průkaz zaslán na voličem uvedenou adresu.

Volič může s voličským průkazem hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území Středočeského kraje.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Voličský průkaz volič odevzdá před hlasováním ve volební místnosti.

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení, kde nemá volič trvalý pobyt ve volebním okrsku daného zařízení, může volič hlasovat pouze na základě voličského průkazu.

 

Více informací o volbách do zastupitelstev krajů:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zk-volby-do-zastupitelstev-kraju.aspx

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-kraju-zakladni-informace-pro-volice.aspx

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-senatu-a-zastupitelstev-kraju-2024.aspx 

 

 

Přílohy ke stažení

  1. Prehled_terminu_a_lhut_pro_volby_do_zastupitelstev_kraju_2024.pdf [PDF, 180 kB]

Úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kontakt

Adresa
Obecní úřad Zbýšov
Zbýšov 30
285 65 Zbýšov v Čechách 

Spojení
Tel.: 327 390 326

Mob.: 601 533 933
Email:
starosta@zbysovvcechach.cz
info@zbysovvcechach.cz
podatelna@zbysovvcechach.cz

Komunální služby

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5
6 7
8 9
10 11 12
13 14
15 16
17 18 19 20 21
22 23
24 25 26
27 28
29 30
31 1 2
3 4

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
skoro jasno 26 °C 14 °C
pátek 19. 7. oblačno 27/15 °C
sobota 20. 7. zataženo 27/17 °C
neděle 21. 7. déšť 29/15 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

ČEZ Distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat