Navigace

Obsah

ZVONICE A ZVONIČKY NA ZBÝŠOVSKU

Typ: ostatní
ChlumZvonice a zvoničky jsou pro lidská sídla typickou památkou. Pro většinu vesnic díky svému nezastupitelnému významu jednou z mála památek, se kterou se setkáme.

Dá se říci, že nějaký typ zvonice najdeme v každé české obci, ani vesnice Zbýšovská nejsou výjimkou. Nejedná se většinou o nijak velké a nápadné stavby. Od 15. století se stavěly jako součást kostelů, ale to spíše ve městech, na vesnici si místo našly asi až o století déle, tedy v období renesance. Tam, kde nebyl kostel, se stavěly malé zvoničky na návsích nebo přímo u domů, tak je tomu tedy spíše u podhorských vesnic nebo tam, kde jsou domy daleko od sebe.

 

Zvoničky měly ovšem svůj velký a mnohdy ve své době nenahraditelný význam. Pokud se zaměříme jen na význam zcela praktický a pomineme význam duchovní, dojdeme k závěru, že se nám postupem času podařilo omezit (a to především vlivem technického pokroku) až odstranit z našich životů. Pokud se přesuneme trochu hlouběji do historie, sloužily zvonice k organizaci života všedního dne na vsi. Svolávali se s nimi hospodáři, zvonilo se klekání a podobně, sloužily tedy k časové orientaci obyvatel. V neposlední řadě velký význam tkvěl ve varování před nebezpečím, ve svolání hasičů a obyvatel obce k požáru nebo jinému podobnému nebezpečí, v dnešní době tuto funkci přebraly hasičské sirény a místní rozhlasy. Další obec a další sdělení informačního charakteru, jako je například umíráček nebo svolání na bohoslužbu, tuto funkci si zatím zvonice ponechávají. Přestože nemají v dnešní době pro většinu obcí takřka žádný význam, i přesto zdobí mnohé jinak těžko odlišitelné prostory návsí.

 

Pod slovem zvonice se skrývá množství rozličných staveb. Dovolte mi abych vám představil nějaké typy. Těmi u nás nejčastějšími jsou sloupové zvonice ve tvaru ,,Y“ se stříškou, takové zvoničky najdete například v Damírově, Krchlebské Lhotě, Březí a Zbudovících.

 

Dalším typem jsou zvonice, které jsou součástí kapliček, takovéto kapličky se zvonicí najdete v našich obcích Klucké Chválovice a Chlum. Posledním druhem zvonic, které na Zbýšovsku najdeme, jsou zvonice jako součást budovy kostela, takové zvonice najdete samozřejmě u našich dvou kostelů ve Zbýšově a v Opatovicích. Mimoto je ještě jeden typ, který na Zbýšovsku bohužel nenajdeme, jedná se o zvonici jako samostatnou stavbu zděnou nebo dřevěnou, jako je tomu například v nedalekých Michalovicích nebo například v Třeboníně.

 

Autor: Roman Mičián

Zbýšovský zpravodaj č. 2/2020


Vytvořeno: 2. 7. 2020
Poslední aktualizace: 2. 7. 2020 14:14
Autor: Ing. Jiřina Vosečková