Navigace

Obsah

VELKÝ ZBÝŠOVSKÝ RYBNÍK A JEHO HRÁZ

Typ: ostatní
Dnes se vydáme na nám všem velmi známé místo a zároveň i nejstarší zachovanou stavbu ve Zbýšově. I když se jedná o nejstarší stavbu v obci, dovolím si tvrdit, že ještě před sedmdesáti lety by jí na mapách především mnozí z nás mladších nepoznaly. Ano, řeč je o „Velkém zbýšovském rybníku“.
VELKÝ ZBÝŠOVSKÝ RYBNÍK A JEHO HRÁZ

Kdy byl rybník (respektive hráz) vystavěn je tak trochu záhadou. Pro její rozluštění nám může napomoci fakt, že na hrázi rostou dva mohutné duby, které jsou pravděpodobně staré jako samotné vodní dílo. V roce 1920 odborníci památkového úřadu zkoumali stáří dubů a došli k závěru: odhadované stáří stromů je 350 až 400 let. Pokud budeme věřit tomu, že duby jsou stejně staré jako hráz a přijmeme odhad odborníků z roku 1920 za pravdivý, dostaneme se na roky 1520-1570. Rybník musel vzniknou před rokem 1582, kdy je již zmiňován. Jen pro představu historického kontextu v době na přelomu vlády Jagellonců a nastupujících Habsburků, roku 1535 se v nedalekém Kolíně narodil významný jihočeský rybníkář Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan.

V případě tělesa hráze se jedná o tzv. sypanou hráz, tedy stavbu z jílové zeminy a kameniva. Ve třech zónách těsnící, přechodové a stabilizační.

Pravděpodobně nejstarší vyobrazení Velkého zbýšovského rybníka (viz obrázek) nalezneme v Müllerově mapě Čech z roku 1720, ovšem toto vyobrazení je spíše ilustrační než reálné vyobrazení tvaru vodní plochy. Na přesnější vyobrazení si musíme ještě několik desetiletí počkat, a to do doby Josefského neboli prvního vojenského mapování, které nám přináší představu o tvaru rybníka o mnoho přesnější (viz druhý obrázek).

První výraznou změnou bylo vypuštění jižní části dnes zvané „Chobot“ v 19. století. Druhá změna proběhla v roce 1950 a to vypuštěním a zavezení severní části (prostoru mezi tzv. hrází v kempu a kioskem). Mnozí si možná ještě pamatujete mělký rybníček „kačák“ na místě dnešního kempu, který byl pozůstatkem severní části rybníka. Od doby 50. let se rybník zmenšil jen třikrát, a to na nezbytně dlouhou dobu, poprvé v první polovině 60. let při výlovu a změně pronajímatele, podruhé pak na začátku let 80. a nakonec v roce 2021 před plánovanou rekonstrukcí hráze. Další historie a budoucí osud této nádherné 500 let staré stavby závisí jen na nás a našem přístupu.

Zbýšov - Müllerova mapa Čech

"Zbýšov" - první vojenské mapování v 18. století

 

Zdroje:

 

Článek uveřejněn ve Zbýšovském zpravodaji č. 2/2021.

Autor: Roman Mičián.


Vytvořeno: 25. 12. 2021
Poslední aktualizace: 25. 12. 2021 12:57
Autor: Ing. Jiřina Vosečková