Navigace

Obsah

"Odbahnění" Zbýšovského rybníka

Typ: ostatní
Situace Zbýšovského rybníka v letních měsících, která byla minulé léto, byla nejhorší jakou, kdo pamatuje. Bohužel díky nízkým srážkám a velmi teplým koncům jara dochází k rozvoji sinic v celé ploše Zbýšovského rybníka. Na podnět občana, který se aktivně vložil do pomoci se situací s rybníkem, se zastupitelstvo obce tímto problémem začalo zabývat intenzivněji a začaly se řešit různé varianty pomoci rybníku. Od posypu vápnem, přes použití čerpadla až k zadání hydrogeologického průzkumu na přítoku rybníka.

Poté jsme přišli na možnost odbahnit rybník pomocí bakterií. Jak již psala paní starostka nebo jak jste mohli číst z usnesení. Zastupitelstvo obce se pro tuto variantu rozhodlo. Rybník nebyl za posledních 40 let bagrován a na západní a východní straně rybníka se nachází listnaté stromy. Listí padající na podzim se ve vodě rozloží, čímž se postupně během let vrší organická hmota na dně, která rybníku velmi škodí. Dalšími organickými znečišťovateli rybníka jsou především exkrementy ryb, pyl zejména v jarním období a polétavý organický prach v létě (např. při sečení obilí, sušení trávy apod.). Všechny popsané problémy přispívají ke zvyšování vrstvy organických usazenin až o tři centimetry ročně, což může být za 30 let cca 1 metr "bahna". Toto organické bahno poznáte velmi jednoduše, je černé a hnilobně zapáchá.

 

V případě bagrování by byl rybník minimálně 2 roky mimo provoz a odvoz organických nánosů by zaplnilo svým objemem zhruba 2 500 nákladních vozů. Nedokážeme si představit, co by to udělalo s plážemi, příjezdovými cestami. A dále jsme museli rozhlednit i finanční náklady, které by v případě samotného vybagrování byly zhruba kolem 15 milionů Kč. I tyto argumenty stály za tímto rozhodnutím – využít bakterie, které jednoduše řečeno požírají organické bahno a přeměňují ho na vodu a oxid uhličitý, který není nebezpečný a z vody vyprchá ven. „Dochází k úbytku "bahna", tvoří se méně a méně sirovodíku a amoniakálního dusíku, začnou se zlepšovat kyslíkové poměry ve vodě a již během prvního roku aplikace bakteriální směsi se voda viditelně zlepšuje. Mizí sinice a voda je průhlednější. Během jedné sezóny lze odstranit plošně 20 cm organických usazenin, což při velikosti vodní plochy 10 ha znamená úbytek o 20.000 m3. Je to množství, které je schopno odvézt 2.500 plně naložených nákladních aut,“ uvedl pan Tomášek, jednatel společnosti Baktoma, spol. s r. o.

 

"Odbahňování pomocí bakteriálních směsí je ve světě zcela běžnou a efektivní metodou. Rybník není potřeba vypouštět, rybáři mohou kdykoli chytat ryby a koupání není nijak omezeno či dokonce zakázáno. Na vše máme oficiální testy na ekotoxicitu a posudek soudního znalce. Vše najdete na www.baktoma.cz/reference včetně již zmiňovaných referencí,“ uvedl pan Tomášek.

 

Celkové náklady na tuto akci budou 476 tis. Kč. Aplikace přípravku nebude plošná, ale vytipují se nejhorší místa s největším výskytem organického znečištění. Dávkovat se bude na plochu o rozloze 7 ha. Je to zejména z toho důvodu, že část dna může během letních měsíců zůstat bez vody, v těchto místech se proto preventivně nebude dávkovat nic.

 

Věříme, že tento krok rybníku pomůže, a že příští rok vám budeme moct sdělit další poznatky a přínosy této aplikace.


Vytvořeno: 10. 4. 2020
Poslední aktualizace: 10. 4. 2020 09:28
Autor: Ing. Jiřina Vosečková