Akce

17.05.2017

Odhalení pamětní desky


V sobotu 27.5.2017 v 10,oo hod. se koná slavnostní odhalení pamětní desky profesora Milana Zeleného před jeho rodným domem v Kluckých Chvalovicích č. p. 67.Všichni jste srdečně zváni.

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce Zbýšov (volební období 2014-2018)


1. Květa Němcová, starostka

Telefon: 724 189 058;   e-mail: starosta@zbysovvcechach.cz

2. Ing. Aleš Šorf, místostarosta

Telefon: 603 555 576; e-mail: alessorf@seznam.cz

3. Ing. Hana Kunášková 

přesedkyně kulturní komise, členka kontrolního výboru

4. Jana Pechová

zapisovatelka, předsedkyně kontrolního výboru

5. Mgr. Oldřich Poul

předseda finančního výboru, e-mail: olda.poul@seznam.cz

6. Josef Profous 

předseda komise pro zemědělství a ekologii

7. Libuše Řeháčková 

členka kontrolního výboru

8. František Vavřička 

člen finančního výboru, člen komise pro zemědělství a ekologii

9. Ing. Ivan Vergner

Telefon: 724 433 861;  e-mail: ivan.vergner@atlas.cz

člen finančního výboru, předseda komise pro zemědělství a ekologii

rezignoval na funkci zastupitele obce k 28.2.2017

 


 

Výbory a komise pro volební období 2014-2018

Finanční výbor:

předseda: Mgr. Oldřich Poul
členové: František Vavřička, Ing. Ivan Vergner

Kontrolní výbor:

předsedaJana Pechová
členové: Ing. Hana Kunášková, Libuše Řeháčková

Kulturní komise:

předsedaIng. Hana Kunášková
členové: Marie Rokosová, Věra Radilová

Komise pro zemědělství a ekologii

předsedaJosef Profous
členové: Ing. Ivan Vergner, František 
Vavřička

Tvorba webu & webdesign: www.artao.cz | © 2017 Zbýšov v Čechách